skip to Main Content

Reactie VPTZ Nederland op onderzoek en uitzending De Monitor

Op zondag 3 november is in de uitzending van het programma De Monitor van omroep KRO-NCRV aandacht besteed aan kwaliteit van zorg in hospices in Nederland. Het beeld is geschetst dat vrijwilligers taken uitvoeren die door de professionele zorg gedaan moeten worden en dat daarmee de kwaliteit van zorg in hospices in het geding is. VPTZ Nederland heeft in de voorbereiding van de uitzending meerdere keren contact gehad en aanvullende informatie aangeleverd over hoe deze vorm van zorg georganiseerd is. Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat er ondanks alle andere geluiden en onze uitleg over de praktijk welbewust voor is gekozen om de 12.000 vrijwilligers en de 209 organisaties waar ze werkzaam zijn op deze manier onder de aandacht te brengen.

De opgeleide VPTZ-vrijwilligers zijn aanvullend op de mantelzorg en professionele zorg en niet ter vervanging van de professionele zorg. De professionele zorg voert zogenaamde voorbehouden handelingen uit. Wat voorbehouden handelingen zijn en wie die mogen uitvoeren is beschreven in de Wet BIG. Op alle plekken in Nederland waar zorg verleend wordt mag iedereen, dus ook een vrijwilliger, niet-voorbehouden handelingen uitvoeren mits de persoon hiertoe bekwaam is en geïnstrueerd is door de beroepsmatige zorg. Daarbij moet de vrijwilliger zich vertrouwd voelen om in samenwerking met de mantelzorg en de beroepsmatige zorg deze handelingen uit te voeren. Belangrijk is dat hier goede afspraken over gemaakt worden met de beroepsmatige zorg en dat er altijd toestemming is van de cliënt en/of diens naasten. De zorg door VPTZ-organisaties bestaat dus altijd uit een samenwerking tussen mantelzorgers, professionele zorg en vrijwilligers. Dit hebben we meerdere keren aan de redactie van De Monitor uitgelegd. Omdat zij niet ontvankelijk waren voor deze uitleg en  met een vooringenomen standpunt ook een reactie van ons voor de camera wilden, hebben wij besloten niet mee te werken. Wij herkennen immers het probleem niet en willen door onze deelname niet de suggestie wekken dat er sprake is van ‘misstanden’.

In het onderzoek voorafgaand aan de uitzending zijn niet alle feiten vermeld en in sommige artikelen is onvolledige of onjuiste informatie gegeven. Hierdoor wordt ons inziens ten onrechte gesteld dat er extra wet- en regelgeving nodig is. Deze wet- en regelgeving is er: de Wet BIG. Extra wet- en regelgeving leidt naar onze mening tot een nog hogere werkdruk bij vooral de professionals in onze sector, en is dus geen oplossing voor iets dat ook geen probleem is.
Wanneer er daadwerkelijk misstanden voorkomen, hebben de organisaties daarvoor hun eigen klachtenregelingen. Ook is er een landelijke klachtencommissie van VPTZ Nederland en kunnen meldingen gedaan worden bij de Inspectie voor de gezondheidszorg. Daarmee worden dergelijke signalen onderdeel van het beleid en kunnen waar nodig verbeteringen worden doorgevoerd, ook binnen onze vereniging. Bijna alle leden meten daarnaast de tevredenheid van cliënten en nabestaanden en hieruit blijkt dat de waardering voor de zorg in hospices erg hoog is. Beoordelingen op Zorgkaart Nederland geven ditzelfde beeld. Wij herkennen het beeld dat de kwaliteit van zorg onder druk zou staan door het inzetten van vrijwilligers dan ook niet.

Wanneer u aanvullende vragen heeft, horen we dat natuurlijk graag.
U kunt in dat geval contact opnemen met het landelijke bureau van VPTZ Nederland: 033 – 760 10 70 of info@vptz.nl.

Bron: vptz.nl

Back To Top
Zoeken