skip to Main Content

Vacature Raad van toezicht

Wij komen graag in contact met mensen, die een versterking willen en kunnen zijn als Lid van onze Raad van Toezicht van het C’est La Vie-Huis ‘t Gooi.
Wegens vertrek van één van onze toezichthouders zijn wij op zoek naar een nieuwe collega, die onze gelederen wil versterken.

In onze Raad van Toezicht werken we vanuit de principes van het Nieuw Toezichthouderschap in collectieve collegialiteit. We zoeken met elkaar diversiteit, een positief kritische houding, gevoel voor de Hospicezorg; de leden zijn complementair aan elkaar. In de RvT streven we naar vertegenwoordiging van de diverse disciplines en maatschappelijke velden. Naar kennis, kunde en ervaring verdelen we de portefeuilles.
Met elkaar vervullen de wettelijke taken van het toezichthouderschap en staan daarnaast de bestuurders met gevraagd en ongevraagd advies terzijde om een goede toekomst van dit mooie Huis te borgen.

Het C’est La Vie-Huis is een bijna-thuis huis dat zorg biedt aan ongeneeslijk zieken en hun naasten.
Het C’est La Vie-Huis is een bijna–thuis huis waar ongeneeslijk zieken in de laatste levensfase zorg, warmte en aandacht krijgen. In een kleinschalige, huiselijke woonomgeving in het Gooi zetten vrijwilligers en professionals zich in om de gasten en hun naasten te
ondersteunen in deze moeilijke periode. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte, ook voor de mantelzorgers, om bezig te kunnen zijn met de zaken die belangrijk zijn. Wij halen de ‘zorgen om de zorg’ uit de relatie. Wij werken samen met (huis) artsen, thuiszorgorganisatie Buurtzorg en andere zorgverleners zodat de zorg op elkaar aansluit en optimaal is.

Het C’est La Vie-Huis is een ANBI stichting en afhankelijk van subsidie, donaties en sponsoring. Het huis is geopend in maart 2017.

MISSIE van het huis: Rust voor ongeneeslijk zieken en hun naasten.
Er is altijd ruimte voor verdriet, maar we vieren ook samen het leven. – C’est La Vie

Raad van Toezicht
De RvT is het orgaan dat toezicht houdt op de gang van zaken in hospice en werkgever is van de twee bestuurders. Tevens toetst de RvT de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies.

Zij fungeert als klankbord en keurt, daar waar de statuten of wet dat voorschrijven, de besluiten goed. Het is de kunst van een Raad om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De onderwerpen waarop de Raad toezicht houdt zijn o.a.:

 • de zorg en verblijfsklimaat van de gasten;
 • de organisatie, haar Bedoeling en haar prestaties;
 • de cyclus van planning en control van de begroting en operatie;
 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid en strategie;
 • het werkklimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden van de vrijwilligers binnen de organisatie;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • het functioneren van de bestuurders;

Het profiel van de man of vrouw, die wij zoeken, volgt al haast uit bovenstaande tekst. Maar om wat specifieker te zijn:

 • bij het C’est la Vie Huis passen toezichthouders die verbindend, warm en betrokken zijn en open en transparant communiceren.
 • enige financiële expertise is een belangrijk punt,
 • een goed netwerk in de wereld van (hospice)zorg, maar zeker ook in de regio ‘t Gooi
 • gevoel hebben bij de principes van zelforganisatie
 • willen werken volgens het concept Nieuw Toezichthouderschap
 • ervaring met het werken met een organisatie met veel vrijwilligers
 • de taken willen verdelen in de RVT en daarin collegiaal acteren en zaken van elkaar overnemen indien het resultaat dat vraagt. Willen en kunnen werken in teamverband.
 • inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de Hospicezorg stellen aan de organisatie
 • gevoel en kennis van ontwikkelingen in de zorg en expliciet die van de Hospice en Respijtzorg
 • managerial c.q. bestuurlijke ervaring hebben; ervaring als toezichthouder is een pré
 • verbinding en affiniteit hebben met kwaliteit en vernieuwing;
 • zich betrokken voelen bij het maatschappelijk domein in het algemeen en de Hospicezorg in het bijzonder;
 • affiniteit hebben met de regio en daarin als toezichthouder een actieve rol willen spelen;
 • in staat zijn om op inspirerende en kritische wijze inhoud te geven aan de functie;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling hebben;
 • bereid te zijn tot een tijdsbesteding van 2 tot 4 uur per week gemiddeld;
 • de Raad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar.

Aanbod en sollicitatieprocedure

 • De functie als lid van Raad van Toezicht van het C’est la Vie-Huis is onbezoldigd.
 • De bestuurders en een vertegenwoordiging uit het huis (verpleging, vrijwilligers) worden als adviseurs betrokken bij de procedure.

Heeft u belangstelling, Stuurt u dan graag een mail met CV, korte motivatie en wat u zou kunnen toevoegen aan de RvT, naar de voorzitter van de RvT, Chiel Baarveld
(cb@baarveld.nl).

In geval van vragen kunt u contact opnemen met Chiel Baarveld (06 21 826 710) of mede RvT lid Marije Hilhorst (06 29 015 881)

Download vacature in pdf, klik hier.

Back To Top
×Close search
Zoeken