skip to Main Content

Vacature RVT

Wij komen graag in contact met mensen, die een versterking willen en kunnen zijn als Lid/beoogd voorzitter van onze Raad van Toezicht van het C’est La Vie-Huis ‘t Gooi.

Wegens wens tot uitbreiding van de raad en met het oog op voorgenomen vertrek van de huidige voorzitter in 2021 zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

In onze Raad van Toezicht werken we collegiaal samen vanuit de principes van het Nieuw Toezichthouderschap.

We zoeken met elkaar diversiteit, een positief kritische houding en het gevoel voor de hospicezorg in een setting, waarin vrijwilligers een cruciale rol spelen. De leden zijn complementair aan elkaar. In de RvT streven we naar vertegenwoordiging van de diverse disciplines en maatschappelijke velden. Naar kennis, kunde en ervaring verdelen we de diverse portefeuilles.

Met elkaar vervullen we de wettelijke taken van het toezichthouderschap en staan daarnaast de bestuurders met gevraagd en ongevraagd advies terzijde om een goede toekomst van dit mooie Huis te borgen

Het C’est La Vie-Huis is een bijna-thuis huis dat zorg biedt aan ongeneeslijk zieken en hun naasten.
Het biedt in deze laatste levensfase zorg, warmte en aandacht. In een kleinschalige, huiselijke woonomgeving in het Gooi zetten vrijwilligers en professionals (verpleegkundigen en coördinatoren) zich in om de gasten en hun naasten te ondersteunen in deze moeilijke periode. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte, zeker ook voor de mantelzorgers en familie, om bezig te kunnen zijn met de zaken van belang.

Naast hospicezorg bieden wij ook respijtzorg, een vorm van zorg waarbij de zorgbehoevende tijdelijk wordt opgenomen om de mantelzorg wat lucht te geven.

Wij halen de ‘zorgen om de zorg’ uit de relatie. Wij werken samen met (huis) artsen, Buurtzorg, transferverpleegkundigen, andere zorgverleners en gemeente samen zodat de zorg op elkaar aansluit en optimaal is. 

Het C’est La Vie-Huis is een ANBI stichting en afhankelijk van subsidie, donaties en sponsoring. Het huis is geopend in maart 2017.

Missie van het huis:

Rust, Ruimte en Aandacht voor ongeneeslijk zieken en hun naasten.
Er is altijd ruimte voor verdriet, maar we vieren ook samen het leven: C’est La Vie! 

Raad van Toezicht
De RvT is het orgaan dat toezicht houdt op de gang van zaken in hospice en werkgever is van de twee bestuurders. Tevens toetst de RvT de besluitvorming, beleid en financiën en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de twee bestuurders.

Zij fungeert als klankbord en keurt, daar voor  waar de statuten of wet dat voorschrijven, de besluiten goed.

Wij koesteren de kunst van een Raad om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De speerpunten voor de Raad van Toezicht zijn voor de komende periode:

 • Welzijn en kwaliteit van zorg voor de gasten en hun naasten
 • Werkklimaat en ontwikkelingsmogelijkheden van de vrijwilligers
 • Scherpe blik op organisatie, haar Bedoeling en haar prestaties
 • Cyclus van planning en control van de begroting en operatie
 • De relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie

Het profiel van de man of vrouw, die wij zoeken, volgt al haast uit bovenstaande tekst.

Maar om nog wat accenten aan te brengen, we zijn op zoek naar iemand, die:

 • gevoel heeft bij de wijze van toezichthouden bij ons huis: verbindend, warm en betrokken zijn en open en transparant communiceren.
 • beschikt over de ervaring en eigenschappen, die passen bij de beoogde rol van voorzitter
 • financieel inzicht heeft
 • een goed netwerk heeft en kan onderhouden in de wereld van (hospice)zorg, maar zeker ook bij de stakeholders in de regio ‘t Gooi
 • ervaring heeft met het werken met een organisatie met veel vrijwilligers
 • inzicht en ervaring heeft in de eisen die de continuïteit van de organisatie stelt aan cultuur, kwaliteit en doelmatigheid
 • gevoel voor en kennis heeft van ontwikkelingen in de zorg en expliciet die van de Hospice- en Respijtzorg
 • managerial c.q. bestuurlijke ervaring heeft; ervaring als toezichthouder is een pré
 • bereid is tot een tijdsbesteding van 2 tot 4 uur per week gemiddeld
  • De Raad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar; daarnaast wordt tijd besteed aan contacten en projecten binnen de organisatie, representatie en netwerk.

Aanbod en sollicitatieprocedure

 • We bieden een leuke gezonde organisatie met gedreven mensen, die werken aan een belangrijke zaak met hart en ziel
 • De functie als lid van Raad van Toezicht van het C’est la Vie-Huis is onbezoldigd. Wel is er ruimte voor opleiding (bijvoorbeeld in Nieuw Toezichthouderschap) en ter zake doende bijeenkomsten en/of congressen.
 • De bestuurders en een vertegenwoordiging uit het huis (uit verpleging, coördinatoren en vrijwilligers) worden als adviseurs betrokken bij de procedure.

Heeft u belangstelling, neem dan contact op met de huidige voorzitter van de RvT, Chiel Baarveld (cb@baarveld.nl en 06 21 826 710) of met de plv. voorzitter van de RvT Marije Hilhorst (06 29 015 881)

Back To Top
×Close search
Zoeken