skip to Main Content
anbi-logo
Algemene uitleg ANBI

Stichting Vrienden van het C’est La Vie-Huis ’t Gooi is een ANBI-instelling. Dit betekent dat de overheid ons erkent als een algemeen nut beogende instelling. Uw bijdrage is dan onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk aftrekbaar.

Doelstelling:
Werven, beheer en aanwenden van gelden ten behoeve van Stichting C’est La Vie-Huis ’t Gooi. (SBI)

KvK-nummer: 65314166
RSIN: 856062145

Beloningsbeleid

Het Bestuur van Stichting Vrienden van het C’est La Vie-Huis ’t Gooi voeren hun activiteiten onbezoldigd en op vrijwillige basis uit.

Contactgegevens:
Rijksweg 2-4
1412 BA  Naarden
vrienden@cestlavie-huis.nl

Back To Top
Zoeken