skip to Main Content

Wij willen de zorgen uit de laatste levensfase wegnemen

Rust voor ongeneeslijk zieken en hun naasten, dat is ons grote doel en onze inspiratie. Zodat naasten weer tijd en ruimte hebben om naaste te zijn. En de laatste fase van het leven zo zacht, comfortabel en rustig mogelijk kan worden beleefd.

Aan het woord zijn Margot de Bekker en Marina Bol, initiatiefnemers van het eerste C’est la Vie-Huis in Het Gooi.
Het tweetal wil meer bieden dan alleen hospicezorg, zegt Marina Bol. Ofschoon dat een belangrijk onderdeel is, is er in het huis ook ruimte voor andere soorten zorg die te maken hebben met de laatste levensfase.
Zo biedt het C’est la Vie-Huis straks tijdelijke opvang van zieke mensen die nog niet in de allerlaatste fase zijn, maar wel zo ziek dat in de thuissituatie opvangen met thuiszorg en familie niet toereikend is. Enerzijds worden ouderen in deze tijd geacht langer zelfstandig te blijven wonen waardoor het soms bij ernstige ziekte even niet meer gaat. Anderzijds worden patiënten die uitbehandeld zijn sneller vanuit het ziekenhuis terug naar huis geplaatst.
Een andere dienst is het bieden van respijtzorg, dat is tijdelijk zorg voor ongeneeslijk zieken als de mantelzorgers op hun laatste benen lopen. “Zorgen voor een ernstig zieke is heel zwaar werk”, zegt Margot de Bekker. Het is emotioneel een grote belasting en vaak ook fysiek zwaar en het vraagt veel regelwerk. Dan is het een grote verlichting als je, al is het maar een paar weken, op adem kan komen in de zekerheid dat er goed voor je naaste wordt gezorgd.
De naam van het huis, C’est la Vie, verwijst naar een Franse film over de doodzieke Dimitri die gaat sterven en zijn laatste weken in een hospice doorbrengt. De film gaat over het leven en niet over de dood, al is die onlosmakelijk met het leven verbonden. Volgens de initiatiefnemers is sterven vaak moeilijk omdat er nog zoveel geregeld moet worden.
Marina: “ Er is zoveel te regelen en zo weinig tijd over. Wat wij willen is de zorgen om de zorg uit die fase overnemen, zodat mensen die gaan sterven tijd hebben om nog die ene brief te schrijven, nog wat zaken te regelen, nog mensen te spreken. Dat geeft rust voor de zieke en voor zijn of haar naasten.”

De vrouwen kennen elkaar van het werk en hebben beiden een achtergrond in de zorg. Marina was eerder kinderoncologieverpleegkundige en hoofd van een kinderafdeling in het VUMC en Margot startte als fysiotherapeut en heeft ook in haar praktijk veel oncologie-patiënten begeleid. Ze hebben zich sindsdien in andere richtingen ontwikkeld waar ze nu gemak van hebben: hun gezamenlijke kennis van management en zorg vult elkaar goed aan. Het idee om het C’est la Vie-Huis te realiseren ontstond door een gezamenlijke vriendin die een hospice runt in Den Helder. Ze werden geraakt door het verhaal er achter en besloten samen aan de slag te gaan om ook in Het Gooi een huis te beginnen.
Belangrijk is de inbedding in de lokale gemeenschap, zegt Marina. “We gaan werken met heel veel vrijwilligers en we hopen dat bedrijven in de regio ons ook willen steunen omdat de vergoedingen vanuit de overheid en zorgverzekeraars niet toereikend zijn. We hebben een stichting Vrienden van het C’est la Vie-Huis ’t Gooi opgericht om juist die banden te versterken en samenwerking te organiseren.” De vrouwen hopen dat om het huis heen een warme cirkel van betrokken medewerkers en ondersteuners ontstaat. Nu al zijn mensen die financieel willen ondersteunen van harte welkom. Een gift of een schenking of een lening voor de opstartkosten met een beter rendement dan sparen bij de bank, zeggen de vrouwen. “En natuurlijk zoeken we mensen die in het huis willen investeren. We zijn ook gewoon een organisatie die zijn financiële zaken duurzaam op orde moet hebben. “
De meeste tijd gaat op het moment zitten in de zoektocht naar een geschikt pand. Het moet voldoende kamers en gezamenlijke leefruimte hebben en geschikt te maken voor goede zorg in een warme, huiselijke atmosfeer. “We hebben een paar mogelijkheden op het oog en zijn druk met bezichtigen en plannen maken”, zegt Margot die straks verantwoordelijk wordt voor de bedrijfsvoering. “We willen in het najaar van 2016 open dus de tijd begint wel te dringen.”
Een ander project is de organisatie van een informatiebijeenkomst om Het Gooi en omstreken te laten kennismaken met de gedreven initiatiefnemers, het idee achter het C’est la Vie-Huis en op welke manier men kan meedoen. Want dat er veel vrijwilligers nodig zijn staat vast. “We zoeken mensen die kunnen helpen met de verzorging van de gasten, maar ook mensen die het leuk vinden om een mooie tuin te onderhouden, boodschappen te doen, gastvrouwen, noem maar op. Wij zorgen voor een opleiding als dat nodig is.”

Laren(S)behoud
Bron: Persbericht

Back To Top
Zoeken