Skip to content

Opheffing Stichting Vrienden van het C’est La Vie-Huis

vrijwilligers

We zijn na ruim 7 jaar in goed overleg met de Stichting Vrienden overeengekomen deze stichting per 1 juli 2023 op te heffen. De Stichting Vrienden heeft ons vanaf de oprichting van het huis enorm geholpen ons netwerk van sponsoren en donateurs te vergroten. Nu de Stichting C’est La Vie-Huis een stabiele financiële basis en een gedegen sponsornetwerk heeft gerealiseerd, is het tijd om alle activiteiten onder te brengen in één stichting. De nieuwe situatie zorgt voor meer transparantie van geldstromen en minder kosten en administratie. Het bestuur van de Stichting Vrienden van C’est La Vie-Huis zal voor de opheffing zorgdragen.

Vanaf 1 juli vindt vervolgens de overdracht plaats van de Stichting Vrienden naar de directie van het huis.

We danken alle leden van de Stichting Vrienden nogmaals hartelijk voor hun enorme inzet. Mede door hen is het huis geworden zoals het nu is!
Sponsoractiviteiten en fondsenwerving blijven onverkort van belang voor ons hospice. Alleen daarmee kunnen we een deel van de noodzakelijke kosten en voorzieningen en de extra ondersteuning die het voor de gast extra comfortabel maakt blijven financieren. We gaan met een sponsorcommissie vanuit het huis door met onze sponsoracties en met het werven van sponsoren en donateurs. De Stichting C’est La Vie-Huis is ook een ANBI-stichting, waardoor er voor sponsoren fiscaal niets verandert. Giften blijven nog steeds onder voorwaarden aftrekbaar vanuit de belastingdienst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zoeken