Skip to content

Onze zorg

24/7

In het C’est La Vie-Huis zetten vrijwilligers en professionals zich in om u en uw naasten zo goed mogelijk te ondersteunen 24 uur per dag, 7 dagen per week. In het sfeervol ingerichte bijna thuis-huis houden wij houden zo veel mogelijk rekening met uw wensen.

Hospicezorg

Wij bieden palliatief terminale zorg, ook wel hospicezorg genoemd. Dit is zorg die nodig is als een arts verklaart dat iemand ongeneeslijk ziek is en naar verwachting nog maar 3 maanden te leven heeft. De verpleegkundige zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. We vragen een eigen bijdrage van € 47,50 per dag

Respijtzorg

Respijtzorg is tijdelijke zorg voor ongeneeslijk/langdurig zieken als de mantelzorgers overbelast dreigen te raken of tijdelijk niet beschikbaar zijn. Respijtzorg is mogelijk voor een beperkte periode meestal 14 dagen.
Wij hebben afspraken met omliggende gemeenten om voor vergoeding vanuit de WMO in aanmerking te komen. Respijtzorg kan ook op eigen kosten. De vergoeding bedraagt dan €175,- per dag.

Zorg voor de naasten

In het C’est La Vie-Huis is er ook ruimte, zorg en aandacht voor uw dierbaren. Zij zijn altijd welkom, kunnen mee-eten en zelfs overnachten. Hiervoor vragen wij een bijdrage in de kosten. Uiteraard kunnen zij ook met alle vragen terecht bij onze vrijwilligers en/of professionals. Kinderen zijn bij ons ook van harte welkom, bij hun begeleiding kunnen wij hen op diverse manieren ondersteunen.

Als u hoort dat u ongeneeslijk ziek bent, heeft dat een enorme impact op u en op iedereen om u heen. Met het C’est La Vie-Huis staat u er niet alleen voor. We bieden palliatieve zorg en ondersteunen u in de laatste fase van het leven. U kunt ons bellen voor meer informatie;

Kinderen in het C’est La Vie-HuisVerlies maakt indruk

Ieder mens, dus ook ieder kind krijgt in het gewone leven met verlies te maken. Dat verlies maakt indruk, het brengt verdriet met zich mee..

In het C’est La Vie-Huis komen kinderen op bezoek, van alle leeftijden. Deze kinderen komen met verlies en afscheid nemen in aanraking. Meestal is één van hun oma’s en opa’s ernstig ziek maar soms ook een ouder. Het is belangrijk om kinderen hierbij te betrekken en te begeleiden, op uw eigen wijze en tempo. Dit kan moeilijk en verdrietig zijn, zeker omdat je zelf ook in deze verdrietige situatie zit.

Wij kunnen ondersteunen

Als het wenselijk is, kunnen wij u en uw kind(eren) hierin begeleiden en zo steun bieden in deze periode. Wij hebben ook boekjes met informatie die u hierbij kunnen helpen.

Zoeken