skip to Main Content

In het C’est La Vie-Huis zetten vrijwilligers en professionals zich in om u en uw naasten zo goed mogelijk te ondersteunen bij de invulling van het persoonlijke zorgplan, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wij doen dit in een kleinschalige en huiselijke woonvoorziening, bijna zoals thuis. Er staan verse bloemen, er branden kaarsjes, alle kamers zijn ingericht in een warme landelijke sfeer. Waar mogelijk houden wij rekening met uw behoeften, wensen en verlangens en bieden wij zorg op maat.

Hospicezorg
Hospicezorg

Wij bieden palliatief terminale zorg, ook wel hospicezorg genoemd. Dit is zorg die nodig is als een arts verklaart dat iemand ongeneeslijk ziek is en naar verwachting nog maar 3 maanden te leven heeft. Wij geven zorg tot het overlijden, ook als deze laatste levensfase langer duurt.

Respijtzorg
Respijtzorg

Respijtzorg is tijdelijke zorg voor ongeneeslijk zieken als de mantelzorgers overbelast dreigen te raken of tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Het is een grote verlichting voor de mantelzorgers om een paar weken op adem te kunnen komen of met eigen gezin weg te kunnen, in de zekerheid dat er goed voor je naaste wordt gezorgd.

Zorg Voor De Naasten
Zorg voor de naasten

In het C’est La Vie-Huis is er ook ruimte, zorg en aandacht voor de naasten van de gasten. Zij zijn altijd welkom, kunnen mee-eten en zelfs overnachten. Hiervoor vragen wij een bijdrage in de kosten. Uiteraard kunnen zij ook met alle vragen terecht bij onze vrijwilligers en/of professionals.

Zorgmanagers

Initiatiefnemers Marina Bol en Margot de Bekker zijn verantwoordelijk voor de beleidsontwikkelingen en uitvoering ervan. Als zorgmanagers coördineren zij 5 dagen in de week overdag de gang van zaken in huis.

Het team bestaat uit vrijwilligers en professionals die garant staan voor kwalitatieve en hoogwaardige zorg voor ongeneeslijk zieken. Een samenwerkingsverband met Buurtzorg borgt de aanwezigheid van ervaren palliatief verpleegkundigen.

Medische zorg

U kunt uw eigen huisarts meenemen naar het C’est La Vie-Huis. Is de reisduur tot uw eigen huisarts meer dan 15 minuten, dan bieden onze huisartsen de medische zorg. Zo bent u ook als u van verder komt zeker van goede medische zorg.
Bij meer complexe situaties kunnen de artsen en verpleegkundigen de hulp inschakelen van de specialisten ouderenzorg van de Vivium Zorggroep.

Verpleegkundige zorg

In ons huis werkt een vast team van verpleegkundigen van Thuiszorgorganisatie Buurtzorg, zij leveren de gespecialiseerde palliatieve zorg. Er is altijd een verpleegkundige van dit team in het C’est La Vie-Huis aanwezig.

Team-Verpleegkundige-Buurtzorg

Het team van Buurtzorg bestaat, naast oproepkrachten en een nachtteam, uit 8 verpleegkundigen, allen enthousiast en ervaren in de palliatieve-, terminale zorg. Zij staan garant voor kwalitatief hoogwaardige en persoonsgerichte zorg. In nauwe samenwerking met vrijwilligers en andere dienstverleners worden u en uw naasten 24/7 door hen begeleid tijdens deze levensfase. Uw wensen, behoeften en mogelijkheden zijn daarbij leidend. Ook ondersteuning van uw naasten wordt niet vergeten. Sleutelwoorden voor dit team: Liefde,
zorg, aandacht, tijd en kwaliteit van leven.

Back To Top
×Close search
Zoeken