skip to Main Content
Icon CLVH

Hospicezorg

Wij bieden palliatief terminale zorg, ook wel hospicezorg genoemd. Dit is zorg die nodig is als een arts verklaart dat iemand ongeneeslijk ziek is en naar verwachting nog maar 3 maanden te leven heeft. Wij geven zorg tot het overlijden, ook als deze laatste levensfase langer duurt.

Icon CLVH

Respijtzorg

Respijtzorg is tijdelijke zorg voor ongeneeslijk zieken als de mantelzorgers overbelast dreigen te raken of tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Het is een grote verlichting voor de mantelzorgers om een paar weken op adem te kunnen komen of met eigen gezin weg te kunnen, in de zekerheid dat er goed voor je naaste wordt gezorgd.

Icon CLVH

Zorg voor de naasten

In het C’est La Vie-Huis is er ook ruimte, zorg en aandacht voor de naasten van de gasten. Zij zijn altijd welkom, kunnen mee-eten en zelfs overnachten. Hiervoor vragen wij een bijdrage in de kosten. Uiteraard kunnen zij ook met alle vragen terecht bij onze vrijwilligers en/of professionals. Kinderen zijn bij ons ook van harte welkom, bij hun begeleiding kunnen wij op diverse manieren ondersteunen.

Onze zorg

Het team bestaat uit vrijwilligers en professionals die garant staan voor kwalitatieve en hoogwaardige zorg voor ongeneeslijk zieken.

Vrijwilligers

Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat staan onze speciaal opgeleide vrijwilligers voor u klaar om u te ondersteunen. Dat kan zijn om u te helpen bij de dagelijkse verzorging, te helpen met eten, een lekkere maaltijd te koken of u en uw familie van koffie en thee te voorzien. Ze ontvangen uw bezoek, hebben tijd voor een luisterend oor, maken graag een wandeling met u, verzorgen uw bloemen, geven hand en voet massages. Zij zullen er alles aan te doen om het u naar de zin te maken. Zo dragen zij er aan bij dat uw verblijf bij ons zo aangenaam mogelijk is.

Verpleegkundige zorg

In ons huis werkt een vast team van verpleegkundigen van Thuiszorgorganisatie Buurtzorg, zij leveren de gespecialiseerde palliatieve zorg. Er is altijd een verpleegkundige van dit team in het C’est La Vie-Huis aanwezig.

verpleegkundigen-van-Thuiszorgorganisatie-Buurtzorg
Buurtzorg C’est La Vie-team.

Het team van Buurtzorg bestaat, naast oproepkrachten en een nachtteam, uit 8 verpleegkundigen, allen enthousiast en ervaren in de palliatieve-, terminale zorg. Zij staan garant voor kwalitatief hoogwaardige en persoonsgerichte zorg. In nauwe samenwerking met vrijwilligers en andere dienstverleners worden u en uw naasten 24/7 door hen begeleid tijdens deze levensfase. Uw wensen, behoeften en mogelijkheden zijn daarbij leidend. Ook ondersteuning van uw naasten wordt niet vergeten. Sleutelwoorden voor dit team: Liefde,
zorg, aandacht, tijd en kwaliteit van leven.

Medische zorg

U kunt uw eigen huisarts meenemen naar het C’est La Vie-Huis. Is de reisduur tot uw eigen huisarts meer dan 15 minuten, dan bieden onze huisartsen de medische zorg. Zo bent u ook als u van verder komt zeker van goede medische zorg. De vaste huisartsen waar we mee samenwerken zijn: Dr. Kisman, Dr. Siderakis, Dr. Janssen- Steenberg, Dr. Hoekstra, Dr. Vermeij-van der Laan.
Bij meer complexe situaties kunnen de artsen en verpleegkundigen de hulp inschakelen van de specialisten ouderenzorg van de Vivium Zorggroep.

Bestuurders

Marina Bol en Renée Kool zijn als bestuurders verantwoordelijk voor de beleidsontwikkelingen en uitvoering ervan. Als bestuurders coördineren zij samen met coördinatoren Mayke Slagt en Daniëlle Warnier, 5 dagen per week de dagelijkse gang van zaken in het huis.

Back To Top
Zoeken