skip to Main Content

Zorgmanagers/coördinatoren

Marina Bol heeft tijdens haar loopbaan als verpleegkundige, leidinggevende en hoofdverpleegkunde o.a. in het VUMC, veel gewerkt met oncologische patiënten. Ook zij heeft later haar expertise verbreed door de overstap te maken naar een managementfunctie bij een groot re-integratiebedrijf. De afgelopen drie jaar was zij verantwoordelijk voor het inkopen van de beste dienstverlening om mensen weer terug te brengen in het arbeidsproces. In die functie is zij altijd op zoek geweest naar de beste dienstverleners, en met succes. Haar organisatietalent, empathisch vermogen en de eigenschap om de verbinding te kunnen maken tussen diverse partijen, zijn kwaliteiten die voor het C’est la Vie-Huis zeer belangrijk zijn.

Renée Kool

Renée is van oorsprong HBO-V verpleegkundig en heeft daarnaast verplegingswetenschappen gestudeerd. Ze werkte jaren in VUmc nu Amsterdam UMC, eerst als verpleegkundige op de afdeling kinderoncologie en als verpleegkundig hoofd. De laatste jaren heeft ze gewerkt als leancoach en adviseur kwaliteit en procesoptimalisatie in de divisie acute zorg. Ze is vanaf de start van het C’est La Vie-Huis betrokken geweest, in de rol van lid van de Raad van Toezicht. Het samenwerken met mensen om bedrijfsprocessen continu te verbeteren en het begeleiden van teams is haar op het lijf geschreven.

Anita Posthumus coördinator in het C’est la Vie-huis

Anita Posthumus
Sinds 1 september 2018 ben ik in dienst als coördinator in het C’est la Vie-huis.
Tot die tijd was ik vanaf de opstart en opening al betrokken als vrijwilligster.
Met mijn verpleegkundige achtergrond en mijn werkervaring sluiten de werkzaamheden mooi aan bij mijn kennis en kunde.
Ik vind het mooi om betrokken te zijn bij de laatste levensfase van mensen.
Kleine dingetjes kunnen opeens heel waardevol blijken!
Ik draag ook zorg voor de vele vrijwilligers in het huis, zonder wie het C’est la Vie-Huis niet zou kunnen draaien.
Met elkaar zorgen voor de gasten en hun naasten maakt dit beroep heel bijzonder.

De organisatie

Bestuur

Stichting C’est La Vie-Huis ‘t Gooi is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het C’est La Vie-Huis. Om snel te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de zorg heeft de Stichting een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een adviserende rol om het beleid en de uitvoering te toetsen en te controleren.

marina-bol

Marina Bol
Verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en uitvoering
Aandachtsgebied: zorg en kwaliteit

Renée Kool

Renée Kool
Verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en uitvoering
Aandachtsgebied: bedrijfsvoering

Raad van Toezicht

Chiel-Baarveld

Voorzitter: Chiel Baarveld
Zelfstandig programmamanager en trainer/coach
Aandachtsgebied: organisatie, personeel & vrijwilligers

Motivatie: ik geloof in eigenaarschap en zelfbeschikking, in alle stadia van het leven. Ook als het leven lastig is en je jezelf wellicht even kwijtraakt en je support van anderen nodig hebt. Juist dan is het belangrijk om te vragen en te ontvangen van mensen en organisaties die soelaas bieden en helpen het persoonlijk eigenaarschap te herstellen. In mijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht van het C’est La Vie-Huis komen mijn overtuiging en ervaring samen.

marije-hilhorst

Vice-voorzitter: Marije Hilhorst
Huisarts en zorgondernemer
Aandachtsgebied: zorg & kwaliteit

Motivatie: Ik heb vanuit mijn rol als huisarts het C’est la vie huis leren kennen als een liefdevolle, warme plek, waar op een hoog niveau zorg geboden wordt door zeer betrokken en kundige professionals en vrijwilligers. Juist in de laatste fase van het leven, maar ook tijdens moeilijke periodes bij een chronische ziekte, is het van grote waarde dat je zorg kunt krijgen op een veilige plek waar de mens ècht centraal staat. Uiteraard zet ik me hier graag voor in!

Icon CLVH
De Raad van Toezicht van het C’est la Vie-Huis voert zijn activiteiten onbezoldigd en op vrijwillige basis uit.

Visie en Missie

VISIE: Ieder mens heeft het recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Vrijwel iedereen zou het liefst in zijn eigen huis kunnen sterven. Helaas is dat niet altijd mogelijk door gezins-en/of woonomstandigheden of omdat mantelzorgers de nodige 24-uurszorg (tijdelijk) niet meer kunnen bieden.

Door de ingrijpende veranderingen in de zorg moeten patiënten sneller naar huis na behandeling, ouderen langer thuis blijven wonen en is het aantal uren verpleegkundige thuiszorg verder beperkt. Dit zorgt voor een steeds grotere druk op mantelzorgers.

Wij bieden in deze laatste fase van het leven ondersteuning om gasten en hun naasten de tijd te geven zich bezig houden met wat voor hen belangrijk is in deze moeilijke tijd.

Er is altijd ruimte voor verdriet, maar we vieren ook samen het leven. – C’est La Vie –

MISSIE: Rust voor ongeneeslijk zieken en hun naasten.

Samenwerkingspartners

Om onze gasten kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden en onze kennis en informatievoorziening op peil te houden, werken wij samen met verschillende professionele partijen.

Kisman Huisarts

Artsen

Huisartsenpraktijk-keverdijk

Dr Janssen-Steenberg,
www.keverdijkhuisartsen.nl

Buurtzorg

In ons huis werkt een vast team van verpleegkundigen van Thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Zij leveren 24 uur per dag de gespecialiseerde palliatieve zorg. Waar nodig kunnen andere wijkverpleegkundigen van Buurtzorg cliënten doorverwijzen naar het bijna-thuis huis.

Netwerk Palliatieve Zorg

Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van partijen binnen de palliatieve zorg. Het doel van deze samenwerking is de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren.

Vrijwilligers Palliatieve Thuis Zorg

Vrijwilligers Palliatieve Thuis Zorg (VPTZ) ondersteunt de mantelzorgers in de thuissituatie. Deze vrijwilligers kunnen de mantelzorgers wijzen op de mogelijkheid voor respijtzorg/ tijdelijke opvang in het C’est La Vie-Huis. Ook ondersteunen zij gasten die na tijdelijke opvang in het C’est La Vie-Huis weer thuis verzorgd kunnen worden.
https://youtu.be/PZtpHoXIhb4

Vivium Zorggroep

In complexe medische situaties kunnen de specialisten ouderenzorg van Vivium Zorggroep op verzoek van huisarts of verpleegkundige advies geven.

ANBI-Status

anbi-logo
Algemene uitleg ANBI

De Stichting C’est La Vie-Huis ’t Gooi is een ANBI-instelling. Dit houdt in dat de overheid ons erkent als een algemeen nut beogende instelling. Uw bijdrage is dan onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk aftrekbaar.

Doelstelling:
Wij bieden hulpverlening en ondersteuning in een bijna-thuis huis aan ongeneeslijk zieken (SBI).

Adres:
Rijksweg 2-4, 1412 BA  Naarden.

KvK Stichting C’est La Vie-Huis ’t Gooi: 64975223
RSIN: 855929868

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht van het C’est La Vie-Huis voert zijn activiteiten onbezoldigd en op vrijwillige basis uit.

Back To Top
×Close search
Zoeken