Skip to content

Over ons

Ons team

Ons team bestaat uit vrijwilligers en professionals die garant staan voor kwalitatieve en hoogwaardige zorg voor ongeneeslijk zieken.

Vrijwilligers

Onze opgeleide vrijwilligers helpen mee bij de dagelijkse verzorging van onze gasten, ontvangen bezoek, koken maaltijden en zorgen voor de tuin.

Verpleegkundigen

In ons huis werkt een vast team van verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Deze ervaren en enthousiaste verpleegkundigen zijn 24 uur per dag ver­antwoordelijk voor de professionele palliatieve zorg.

Coördinatoren en Directie

Zij zorgen ervoor dat alles in huis goed georganiseerd is, regelen de planning en financiën en begeleiden de vrijwilligers. U kunt altijd met organisatorische vragen bij hen terecht.

pushpin hout
Ieder mens heeft het recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Vrijwel iedereen zou het liefst in zijn eigen huis kunnen sterven. Helaas is dat niet altijd mogelijk door gezins-en/of woonomstandigheden of omdat mantelzorgers de nodige 24-uurszorg (tijdelijk) niet meer kunnen bieden.

Door de ingrijpende veranderingen in de zorg moeten patiënten sneller naar huis na behandeling, ouderen langer thuis blijven wonen en is het aantal uren verpleegkundige thuiszorg verder beperkt. Dit zorgt voor een steeds grotere druk op mantelzorgers.

Wij bieden in deze laatste fase van het leven ondersteuning om gasten en hun naasten de tijd te geven zich bezig houden met wat voor hen belangrijk is in deze moeilijke tijd.

Er is altijd ruimte voor verdriet, maar we vieren ook samen het leven.
~ C’est La Vie ~

Organisatie

Marina Bol

Directeur

Marina Bol heeft tijdens haar loopbaan als verpleegkundige, leidinggevende en hoofdverpleegkunde o.a. in het VUMC, veel gewerkt met oncologische patiënten. Ook zij heeft later haar expertise verbreed door de overstap te maken naar een managementfunctie bij een groot re-integratiebedrijf. De afgelopen drie jaar was zij verantwoordelijk voor het inkopen van de beste dienstverlening om mensen weer terug te brengen in het arbeidsproces. In die functie is zij altijd op zoek geweest naar de beste dienstverleners, en met succes. Haar organisatietalent, empathisch vermogen en de eigenschap om de verbinding te kunnen maken tussen diverse partijen, zijn kwaliteiten die voor het C’est la Vie-Huis zeer belangrijk zijn.

Renée Kool

Directeur

Renée is van oorsprong HBO-V verpleegkundig en heeft daarnaast verplegingswetenschappen gestudeerd. Ze werkte jaren in VUmc nu Amsterdam UMC, eerst als verpleegkundige op de afdeling kinderoncologie en als verpleegkundig hoofd. De laatste jaren heeft ze gewerkt als leancoach en adviseur kwaliteit en procesoptimalisatie in de divisie acute zorg. Ze is vanaf de start van het C’est La Vie-Huis betrokken geweest, in de rol van lid van de Raad van Toezicht. Het samenwerken met mensen om bedrijfsprocessen continu te verbeteren en het begeleiden van teams is haar op het lijf geschreven.
mayke

Mayke Slagt

Coördinator

Mayke heeft na haar studie jarenlang gewerkt bij Randstad uitzendbureau. Na een aantal jaar in Engeland gewoond te hebben met haar gezin, heeft zij een opleiding tot voedings- en detoxcoach gevolgd. Zij heeft sinds 4 jaar een eigen bedrijf waarbij zij mensen begeleidt en coacht op het gebied van voeding en detox.
Naast deze werkzaamheden heeft zij de laatste jaren gewerkt als zorgondersteuner binnen de particuliere zorg van dementen.
Mayke is sinds augustus 2017 zorgvrijwilliger bij C’est la vie huis in Naarden. Vanaf september 2020 is zij naast zorgvrijwilliger ook coach vrijwilligers en sinds 1 april in dienst als coördinator vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het C’est la vie huis. Daarom vindt Mayke het zo leuk en waardevol deze enthousiaste en betrokken groep te ondersteunen, motiveren en begeleiden in hun dagelijks werk in het huis.

danielle

Daniëlle Warnier

Coördinator

Danielle heeft ruim twintig jaar gewerkt in de marketing en communicatie, toch gooide zij een aantal jaar geleden het roer om. Ze ging opnieuw de schoolbanken in om de opleiding tot psychosociaal therapeut te volgen met een verdieping in verlies en rouw. Inmiddels heeft ze haar eigen praktijk in Huizen en begeleidt ze kinderen en volwassenen bij verlies en rouw na oa. overlijden en scheiding. Danielle is sinds oktober 2019 verbonden aan het C’est La Vie-huis in Naarden als zorgvrijwilliger. Op 1 oktober 2021 is Danielle begonnen als coördinator vrijwilligers. Zij weet uit eigen ervaring hoe mooi, belangrijk en onmisbaar het werk is als vrijwilliger en om onderdeel te zijn van het team in het C’est La Vie-huis. Nu mag Danielle als coördinator de vrijwilligers met passie ondersteunen en motiveren bij datgene waar de vrijwilligers zich met hart en ziel voor inzetten.

Verpleegkundig team

Ons deskundig verpleegkundig team voorziet onze gasten in alle liefdevolle palliatieve zorg die nodig en wenselijk is in de laatste fase van het leven.

Team verpleegkundigen cest la vie-huis

Raad van Toezicht

Stichting C’est La Vie-Huis ‘t Gooi is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het C’est La Vie-Huis. Om snel te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de zorg heeft de Stichting een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een adviserende rol om het beleid en de uitvoering te toetsen en te controleren.

De Raad van Toezicht van het C’est la Vie-Huis voert zijn activiteiten onbezoldigd en op vrijwillige basis uit.

Henriette van der Meij

Voorzitter

Motivatie: Hoe fijn moet het zijn om in het laatste stukje van je leven je geborgd te voelen en omringd weten door deskundige zorgprofessionals in combinatie met de liefdevolle tijd en aandacht van vrijwilligers! Juist die samenwerking maakt dat je zelf, maar ook je dierbaren, de laatste levensfase of een periode van respijt in een liefdevolle omgeving kan doorbrengen. Dit inspireert mij en ik lever dan ook graag (indirect) een bijdrage aan een mooie laatste levensfase of periode van Respijt zorg voor de gasten die in het C’est La Vie-Huis verblijven. Toen ik het C’est La Vie-Huis binnen stapte, voelde ik direct de warmte en persoonlijke aandacht. Ik ben blij dat ik vanuit een toezichthoudende rol kan bijdragen aan deze mooie organisatie.

marije-hilhorst

Marije Hilhorst

Vice-voorzitter

Motivatie: Ik heb vanuit mijn rol als huisarts het C’est la vie huis leren kennen als een liefdevolle, warme plek, waar op een hoog niveau zorg geboden wordt door zeer betrokken en kundige professionals en vrijwilligers. Juist in de laatste fase van het leven, maar ook tijdens moeilijke periodes bij een chronische ziekte, is het van grote waarde dat je zorg kunt krijgen op een veilige plek waar de mens ècht centraal staat. Uiteraard zet ik me hier graag voor in!

Susanne Leynse

Secretaris

Motivatie: Vanuit mijn jarenlange werkervaring als verpleegkundige in een academisch ziekenhuis o.a. met het regelen van nazorg is vooral de zorg die nodig is in de laatste levensfase van groot belang. Het C’est la Vie-Huis biedt deze zorg met veel warmte en aandacht op kwalitatief hoog niveau. Ik zie het als een eer om een bescheiden bijdrage te moge leveren aan de organisatie van het C’est la Vie-Huis.

conrad-hietink-raad-van-toezicht

Conrad Hietink

Lid

Motivatie: Als ondernemer neem ik mijn petje af voor wat er door de oprichters en alle overige betrokkenen van het C’est la vie Huis ’t Gooi in korte tijd is opgebouwd. De menselijke maat, de kwaliteit en de professionaliteit spreken mij enorm aan. Ik draag hier met plezier en overtuiging aan bij.

Caroline Tensen
over het
C'est La Vie-Huis
caroline-tensen-steunt-het-cest-La-vie-huis
Video afspelen over caroline-tensen-steunt-het-cest-La-vie-huis

Dienstverlening en samenwerking

Netwerk van professionals

Wij werken samen met vaste huisartsen, uw eigen huisarts, het ziekenhuis, en andere betrokkenen. Het C'est La Vie-Huis is lid van de VPTZ en het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek.

Hospicezorg

Wij bieden hospicezorg: palliatieve terminale zorg die nodig is als een arts verklaart dat u ongeneeslijk ziek bent en naar verwachting korter dan drie maanden te leven hebt. De verpleegkundige zorgt wordt deels vergoed door de zorgverzekeraar. Gasten betalen in aanvulling hierop een eigen bijdrage.

Respijtzorg

Om mantelzorgers tijdelijk ruimte te ge­ven, bieden wij ook respijtzorg aan chronisch zieken. Wij hebben afspra­ken met omliggende gemeenten om voor vergoeding vanuit de WMO in aanmerking te komen.

ANBI Status

anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

De Stichting C’est La Vie-Huis ’t Gooi is een ANBI-instelling.
Dit houdt in dat de overheid ons erkent als een algemeen nut beogende instelling. Uw bijdrage is dan onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk aftrekbaar.

Doelstelling:
Wij bieden hulpverlening en ondersteuning in een bijna-thuis huis aan ongeneeslijk zieken (SBI).

Adres:
Rijksweg 2-4, 1412 BA  Naarden.

KvK Stichting C’est La Vie-Huis ’t Gooi: 64975223
RSIN: 855929868

Zoeken